Ülkemizde Birleşme Ve Devir Mevzuatı

0
Ülkemizde Birleşme Ve Devir Mevzuatı
Ülkemizde Birleşme Ve Devir Mevzuatı

Birleşme ve Devir Mevzuatı . Şirketler çeşitli nedenlere bağlı olarak birleşme yoluna gitmektedir. Şirket birleşmeleri; daha da büyümek, bozulan işleri toparlamak, maliyeti azaltmak ve borç batağından kurtulmak gibi değişik amaçlara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Birleşmelerden en çok dikkat çekeni devralma diğer adıyla katılmadır. Bu tür birleşmede çaresizlik söz konusudur.Birleştirme Ve Devir. Şirket, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilmek adına başka bir şirketin bünyesine katılma yolunu tercih etmektedir.

Bir anonim şirketi, borçları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ile başka şirketin bünyesine katılmaktadır. Birleştirme Ve Devir.Kısacası güçlü olan şirketi, güçsüz şirketi içine almaktadır. Devralma da şirketin hukuki yapısı devam etmesine rağmen, tüzel kişiliği son bulmaktadır. Başka şirketin bünyesine katılan şirket, borçlulara güvence sağlanana kadar ekonomik anlamda faaliyetlerini sürdürmektedir. Dolayısıyla dağılma vardır ancak tasviye söz konusu değildir. Dağılmış olan şirketlerin varlıkları ile borçları paraya dönüştürülmemektedir. Şirketin borçlarının yeni sorumlusu ise devralan şirket olur.

Ülkemizdeki Mevzuat Nasıl İşler?

Devir ve birleşme işlemleri bir takım esaslara bağlanmıştır. Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen bu kanun ülkemizde Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilmiştir. Konuyla ilgili SPK’da açık bir madde bulunmaktadır. Finans kurumlarının bazı şartlara bağlı olarak şekil değiştirmeleri devir hükmünde kabul görmektedir. Kuruluş ya da katılım yoluyla olsun farketmeksizin bazı şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler KVK’da devir olarak isimlendirilmektedir. Aşağıda bulunan esaslara göre yapılan birleşmeler devir olarak nitelendirilmektedir;

Dağılan ve birleşen kurumların kanuni merkezleri ülkemizde bulunmalıdır.
Devir tarihindeki tüm bilanço, devralan kurumun bünyesine geçmelidir.
Dağılan kurumun ortaklarına, devralanın serveti oranında hisse verilmelidir.

Birleşme ve devralma usullerine ilişkin tüm düzenlemeler SPK’nın “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” 12. maddesinde yer almaktadır. TTK ve KVK esaslarına uygun olarak yapılan birleşme ve devralmalarda taraflardan birinde halka açık ortaklık var ise ihraç edilecek olan hisse senetlerinin SPK’ya kaydettirilmesi zorunludur.

Sermaye Maliyeti Nedir ?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]