Türkiye’nin Dış Ticaret Politikaları

0
Türkiye'nin Dış Ticaret Politikaları Nelerdir?

Türkiye’nin Dış Ticaret Politikaları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, ekonomik gelişmişliğin sağlanması için dış ticaret politikaları önem arz etmiştir. Uygulanan dış ticaret politikaları belirli dönemlerde çizgi değiştirmiştir. Buna neden olarak değişen şartlar gösterilebilir. Dış ticaret politikalarını tarihsel sınıflandırmaya ayırmak mümkündür.

1923-1938 Dönemi

Bilindiği gibi 1923’te Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Bu yıllar arasında Türkiye’nin dış ticaret politikaları Lozan Antlaşması’nın belirlediği sınırlar içerisinde kalmıştır. Bağımsız gümrük tarifesinin bu yıllarda uygulanamadığı gibi ayrıca ithalata kısıtlamalar getirilememiştir. Sonuç olarak, dış ticarette sürekli açık verilmiştir. 1929 yılında gümrük tarifesinin uygulanmaya başlamasıyla yerli sanayinin önü açılmıştır.

1939-1947 Dönemi

Bu yıllar arasında ihracatımız hızlı bir gelişme göstermiştir. Buna neden olan etken İkinci Dünya Savaşı’nın getirmiş olduğu bunalımdır. Türkiye tarımına ve hammaddesine talebin artması ihracat rakamlarını arttırmıştır. İhracatın gelişmesine zemin hazırlayan bir başka etken de 1940’ta çıkarılan Milli Korunma Kanunu ile ithalata sınırlamalar getirilmesidir.

1948-1952 Dönemi

Türkiye dış ticaretinde iki önemli gelişme yaşanmıştır:

Dış ticarette serbestleşmeye gidilmesi (liberasyon)
Tarıma dayalı dışa büyüme stratejisinin uygulanması

1953-1957 Dönemi

Dış ticaret açıklarını kapatmaya yönelik önlemler alınmaya başlanmıştır. Dış ticarete kısıtlamalar getirilerek, yerli sanayi korunmaya çalışılmıştır. Ancak 1953 yılından sonra değerlenen kombiyo kuru nedeniyle, ihracatta gerileme yaşanmış ve dışa bağımlılık artmıştır.

Dış Ticaret Politikaları
Türkiye’nin Dış Ticaret Politikaları

1958-1962 Dönemi

İhracattaki gerilemenin artmasından ithalat da olumsuz etkilenmiştir. 1958 yılında istikrar önlemlerine başvurularak devalüasyona gidilmiştir.

1963-1980 Dönemi

Bu yıllar arası, 1980 Öncesi Planlı Dönem olarak adlandırılmaktadır. 1980 yılına kadar sanayileşme stratejisi izlenmiştir. İç piyasaya yönelik üretim amaçlanmıştır. Ancak ihracat, ithal ikamesine yönelik teşviklerin caydırıcı nitelikte olmasından dolayı yeterli gelişim gösterememiştir. Dış ticaret açıkları büyümeye devam etmiştir.

1980 Sonrası Dönem

Bu dönemde ekonomik gelişmişliğin yakalanması için öncelikle esnek kur politikasına geçilmiştir. İhracata getirilen teşvikler, yüzde 20 oranında artış sağlamıştır. 1988 yılındaki cari işlemler fazlalığı, gümrük vergilerinde rahatlamayı beraberinde getirmiştir.1988 yılındaki cari işlemler fazlalığı, gümrük vergilerinde rahatlamayı beraberinde getirmiştir.

Refinansman Nedir , Kredi Transferi Nasıl Yapılır?

[Toplam:3    Ortalama:2.7/5]