Tüpgaz Zorunlu Sigortası

0
Tüpgaz Zorunlu Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sigortası Bu sigorta LPG tüpleyen firmaların, yetkili bayiler tarafından veya doğrudan müşteriyle tüpleri kullanmak için bulunduğu yerde gaz kaçağı, yangın çıkması gibi sonuçları kişinin hatası olsun olmasın verecekleri maddi zararlara karşı sorumluluklarını karşılamasıdır.

Tüpgaz Sigortasının Kapsamı

LPG işiyle uğraşan bayiler tarafından veya doğrudan müşteriye satan LPG şirketleri yapmak zorunda olduğu bu tehlikeli maddenin sorumluluk sigortasına ek olarak uygulanacaktır.

LPG tüpünün kullanılma zorunluluğu olduğu bir işyerinde tüpün gaz kaçırması gibi olaylar sonucunda Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleriyle beraber sigortacısı tarafından tazminat verilir.

Ancak kullanılmak üzere tüpgazın bulundurulmasına sebep olan kaza, işyerinde bulunan patlayıcı veya yanıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa Tüpgaz Sorumluluk Sigortası tazminat ödemelerinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortasına işlem yapması için öncelik tanır. Ayrıca bu sigortayla ilgili sigorta ettirenin haksız taleplere karşı korumasıdır.

Sigorta Dışında Kalan Haller

Eğer bu olayı bilerek ve isteyerek zarar veren kişilerin ziyandan olarak hak talep etmesi, manevi tazminata ait istekler, sigorta ettiren kişinin kendisine ait uğrayacağı zararlar,savaşlardan, isyanlardan, ayaklanma ve iç kargaşalıkların sebep olacağı tüm zararlar, herhangi bir nükleer yakıtın yanması sonucunda ortaya çıkan iyonlanıcı radyasyonların işveren kişinin iştigal konusu olsun veya olmasın bunların sonunda oluşabilecek askeri ve inzibati tedbirlerin sonucunda oluşacak zararlar.

Bu tür olaylar sigorta dışında kalan haller kapsamına girer.

Tazminatın Kaldırılması Veya Azaltılması Sonucunu Doğuran Haller

Yapılan sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine dair hükümlerden oluşabilecek tazmin yükümlülüğün miktarının azaltılması veya kaldırılması sonucunda oluşan haller zarar gören kişiye karşı ileri sürülemez. Ödeme yapacak sigortacının, sigortanın sözleşmesine ve bu sözleşmeyle ilgili hükümlere tazminatın azaltılması veya kaldırılmasını yapabileceği oranda sigorta ettiren kişiye uygulayabilir.

 

Zorunlu Olan Sigorta Türleri

[Toplam:0    Ortalama:0/5]