Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

0
Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Hukuka aykırı bir eylem veya işlem sebebiyle malvarlığında meydana gelen zararların giderilmesi için açılan dava maddi tazminat davası olup; manevi tazminat davası ise yine hukuka aykırı bir eylem veya işlem neticesinde kişilerin yaşadığı üzüntünün giderilmesini amaçlayan dava türüdür.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası maddi ve manevi tazminat olarak birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Tüm tazminat davaları, ticari davalar dışında, asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Meğer ki, bir idarenin işlem ve eylemleri sebebiyle zarara uğraşmışsa kişi ya da kurum, işbu tazminat davasını idare mahkemesi veya türüne göre vergi mahkemesinde ikame edecektir.

Tazminat Davası Hangi Sebeplerle Açılabilir?

Hatalı doktor yahut hastane uygulaması sebebiyle, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi zarar sebebiyle, sözleşme ihlali sebebiyle, trafik kazası sebebiyle, suç işlenmesi sebebiyle, boşanma davası sebebiyle, hakaret, tehdit gibi şahsa karşı işlenen ve yazılı, görsel basında kişiye karşı işlenen suçlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasını açılabilir.

Tazminat Davası Açma Süreleri Nelerdir Ve Zamanaşımı Nedir?

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davasına konu teşkil eden bir fiili olarak işlenen suç ise dava zamanaşımı süresi ne ise maddi ve manevi tazminat davası açma süresi de odur. Eğer bir ceza davası işbu suç ile ilgili açılmış ve devam ediyorsa, zamanaşımı kesilmiş olup, maddi ve manevi tazminat davasını açma süresi de ceza davası devam ettiği sürece devam eder. Haksız fiiller için zamanaşımı süresi, fiilin işlemesi ve failin öğrenmesinden itibaren iki yıl olup, her halükarda on yıldır. Suç hem de bir borçlar hukukuna aykırı fiil içerir hem de ceza hukuku konusu bir suç ise ceza hukuku zamanaşımı uygulanır.

Boşanma davasında tazminat davasının zamanaşımı süresi, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren bir yıldır. Sözleşmenin ihlalinde yine on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.

Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Tazminat davasını suçtan ya da hukuka aykırı eylemden dolayı mağdur olan suçun muhatabı herkes açabilir. Bir kaza yahut ihmal neticesi itibariyle bir ölüme yol açtı ise destekten yoksun kalan yakını tazminat davasını açma hakkına sahiptir.

 

Önerilen Yazı :İpotek Fek Parası Nedir?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]