Tarımsal Üretim ve Kalkınma

1
Tarımsal Üretim ve Kalkınma

Tarımsal Üretim ve Kalkınma

Tarım, gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli bir geçim kaynağıdır. Tarımsal üretim ne kadar hızlı ve verimli olursa ülke ekonomisine de bir o kadar katkı sağlar. Tarımsal üretim halkın temel gıdasını üreterek onlara besin garantisi sağlar. Nüfusun önemli bir bölümüne istihdam olanağı sağlayan tarım ulusal gelire ve ihracata önemli oranda destek vermektedir. Türkiye’de nüfusun 1/3’ü geçimini tarım sektörüyle sağlamaktadır. Tarımsal üretim ülkenin ekonomisi için yeterli oranda olursa ülkenin kalkınması da bir o kadar kolay olur. Bu nedenle önce çiftçilere destek vermeli ve tarımın gelişmesi için gerekli olan tüm imkânları seferber etmeliyiz.

 

Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Tarımsal Üretim ve Kalkınma

Bilindiği üzere ülkemizde nüfusun 1/3’ü tarımda çalışıyor. Yani, her dört kişiden bir kişi tarım sektöründe üretiyor diyebiliriz. Bugün ülkemizde endüstri tesislerinin oldukça büyük bir bölümü tarımsal maddeleri hammadde olarak kullanıyor. Bu sayede sanayi sektörü de gelişmek için ihtiyacı olan desteği sağlamış oluyor.

 

Bugün tarımsal ihracatımızın 15 milyar dolar olduğunu ve toplam ihracatımızda ,2 gibi önemli bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün. Tarımsal üretim ve kalkınma doğru orantılıdır fakat öncelikle bir ülkenin kalkınması için önemli olan birkaç faktörden bahsetmek gerekir;

 

Ülkede yer alan başlıca sektörlerin milli gelirde hangi paya sahip olduğu

Çalışan nüfusun hangi sektörlere dağıldığı

Şehirleşme oranının kaç olduğu

Üretim mallarının kişi balına tüketim miktarının kaç olduğu

Kişi başına düşen milli gelir ve milli gelirin iyileştirilmesi

 

Kalkınma Sürecinde Tarımın Nasıl Bir Yeri Var?

Tarımsal Üretim ve Kalkınma

Ülkenin kalkınması için Türkiye’de büyük bir paya sahip olan tarım sektörü için ihtiyaç duyulan tüm desteğinin sağlanması gerekir. Bu görüşe sahip olan görüşler de kalkınmada tarıma öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor.

 

Nitekim bugün ekonomide gelişmiş tüm ülkeler sanayi devriminde başarı elde etmeden önce o basamağa kadar tarım sektörüyle gelmiştir. Burada tarımsal gelişmeyi sanayinin rakibi olarak göstermekten öte sanayi toplumu olmanın ön koşulu olarak gösterilmesi gerektiği düşüncesi yatıyor.

 

Kalkınmada tarımın yeri bu hususta devreye giriyor. Kalkınmanın bir sermaye birikimi olduğunu varsayarsak tarım sektöründe adam başına verimin arttırılması halinde bu kalkınmanın da sağlanabileceği söylenebilir.

 

[Toplam:0    Ortalama:0/5]