Sermaye Maliyeti Nedir ?

2
Sermaye Maliyeti Nedir ?
Sermaye Maliyeti Nedir ?

Şirketler tarafından ihraç edilen tüm menkul kıymetlerden sağlanan getiri oranlarına dayanan sermaye maliyeti, fon kaynak maliyeti olarak da isimlendirilmektedir. Her türden finans kaynağının ortalama maliyetini ifade etmektedir. Yeni masaya yatırılan yatırım projeleri iskonto oranı bağlamında sermaye maliyetinin kullanılmasıyla değerlendirilmektedir. Sermaye yapısının bünyesinde borç ve özsermayenin yer alması bakımından, ağırlıklı ortalama olarak kabul edilmektedir.

Sermaye Maliyeti İki Gruba Ayrılır

Sermaye maliyeti en genel anlamıyla firmaya sağlanan para girişi ve çıkışı arasında değer eşitliğidir. Firmaların kaynağını ifade eden sermaye maliyeti, temelde iki çeşittir. Öz kaynak ve yabancı kaynaklar. İşletmenin ortakları tarafından hisse senedi almak amacıyla yatırılan tutarlar öz kaynakları oluşturmaktadır. Kısacası ödenmiş sermaye ve dağıtılmayan kar oranlarıdır. Yabancı kaynaklar ise öz kaynak dışındaki firma girdilerinden oluşmaktadır.

Firmalar tarafından yapılan yatırımlarda sermaye maliyetleri kritik önem taşımaktadır. Yatırım tarihine ait değerlerin iskonto oranı olarak dikkate alınan sermaye maliyetinde öncelikle kaynak maliyetleri hesaplanmaktadır. Farklı kaynak maliyetleri ise kaynak çeşitliliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Geniş pencereden bakıldığında öz sermayenin gerek hisse senetlerinin maliyetlerini, gerekse imtiyazlı hisse senetlerinin maliyetlerini ifade ettiği görülmektedir.

Sermaye Maliyetleri Koşullara Bağlıdır

Finansal girişimlerde banka kredilerinin maliyetleri ve ihraç tahvil maliyetleri borç maliyeti içerisinde bulunmaktadır. Sermaye maliyetleri ödenen faiz ya da temettü oranı değildir. Şirketlerin sermaye maliyetleri, fırsat maliyetleri olarak değerlendirilebilir. Her firma çeşitli zaman ve koşul faktörlerine bağlı olarak değer değişimi yaşamaktadır. Mevcut kaynaklar aynı kalsa dahi şartların değişmesine bağlı olarak sermaye yapısı değişkenlik göstermektedir. Bu durum sermaye yapısında zaman, borç, özsermaye gibi etkenlerin belirleyici olduğunun bir göstergesidir. Sermaye maliyetlerinin net olarak ortaya konulabilmesi açısından işletmelerin finansman kararlarının sağlıklı şekilde verilmesi etkilidir.

 

Kamu Borcu Ve Maastricht Kriterleri

[Toplam:0    Ortalama:0/5]