Para Politikası Raporuna Göre Ekonomik Değerlendirme Sağlandı

0
Para Politikası Raporuna Göre Ekonomik Değerlendirme

Para politikası, enflasyon, gelir dağılımı, istihdam ve büyüme gibi konularda belli bir düzeye ulaşmak için örtük veya açık olarak belli politikalar uygularlar. Bu politikalar çerçevesinde ülkede paranın akış doğrultusu ve uluslararası düzeyde ekonomik ilişkiler değişir ve gelişir. Bu politikaların kendilerine ve yol açtığı sonuçlarla beraber meydana getirdiği tabloya para politikası denir.

ABD Merkez Bankası, yani kısa adıyla FED, her yıl düzenli olarak iki defa, üleklerin para politikasına dair bir rapor yayınlamaktadır. Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu Para Politikası Raporu’nda ise sunduğu istatistikler oldukça ilgi çekiciydi.

ABD’ye İlişkin Değerlendirmeler Genel Anlamda Olumluydu

Para Politikası Raporu

Senenin ilk yarısına dair sunulan bu raporda, Amerika Birleşik Devletlerinin gayrisafi yurt içi hasıla oranının yüzde iki arttığı belirtilerek bu duruma karşı duyulan sevinç dile getirildi. Bu artışın sebebi olarak ülkedeki yatırımcılar ve bireyler arasındaki güven ortamı gösterildi.  İşgücü piyasasının güçlendiğinin ve işsizlik oranlarının arttığını belirten raporda, işsizlik oranının yüzde dört civarında seyrettiği belirtilerek, gelişimden memnun olunduğu da söylendi.

Değerlendirmeler Arasında Türkiye’nin de Adı Geçti

Enflasyon oranlarının artması, cari açığın dramatik bir oranla yükselmesi üzerinde durularak ekonomik açıdan ilk yarıyı en kötü kapatan ülkelerin Türkiye ve Arjantin olduğu belirtildi. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri’nin olumlu bir gelişme içerisinde olduğunu sunan rapor, ayrıca Avrupa’daki ekonomik ve siyasal gelişmelerin  de dünya çapında bir değer artışında olduğunu belirtti.

Petrol Fiyatlarından Yakınılsa da İyiye Doğru Gidildiğinin Altı Çizildi

Petrol fiyatları ve tüketiminden dolayı gayri safi milli hasılanın düştüğünü inkar etmeyen ABD Merkez Bankası, buna rağmen, geçmişteki sayısal verilere oranla şimdilerde, bu olumsuz etkiyle daha iyi savaşıldığını söyledi. Milli ekonomiye petrolün bir yük olduğu da raporda yer alırken, sayısal verilerle bu yükün oranı açıklandı. Verilere göre,  ortalama bir Amerikan ailesinin yıllık petrol tüketimine ayırdığı para 300 dolar artarak 2 bin 100 dolardan 2 bin 400 dolara çıktı. Bu oranın, tüketicilerin diğer ihtiyaçlarına yapmaları gereken harcamaları da sınırlandırdığı belirtilerek rapor tamamlandı.

 

Borçsuz Yaşamak Mümkün mü?

Borçsuz Yaşamak Mümkün mü?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]