Özelleştirme Nedenleri Nelerdir?

1
Özelleştirme Nedenleri Nelerdir?
Özelleştirmenin Nedenleri Nelerdir?

Özelleştirme Nedenleri Nelerdir?

Ekonomide sık duyulan terimlerin başında özelleştirme gelmektedir. Ülkemizde son 10 yılda önem kazanmıştır. Özelleştirmenin nedenlerini tam olarak anlayabilmek için kendi içerisinde bölümlere ayırmak gerekmektedir. Genel nedenler, ekonomik nedenler, sosyal nedenler ve mali nedenler bu alt başlıkları oluşturmaktadır.

Özelleştirmenin Genel Nedenleri

Özel sektör eleştirildiğinde rekabet koşulları bakımından yeterli düzeye ulaşamadığı görülmektedir. Bu nedenle KİT’ler özel sektöre devredilmeye başlamıştır. Amaç uluslararası rekabete dahil olmaktır.
Tekelci eğilimin dezavantajlarından kurtulma isteği özelleşmenin bir başka nedenidir. Önemli olan özel sektörün kabul edeceği oranda tekelciliğin önlenmesidir.
Sosyal faydanın geri planda kalması da özelleştirmenin nedenlerindendir. Sosyal faydanın önemini yitirmesi özelleşmenin önünü açmıştır.
Ayrıca kamusal gelir elde edilebilmesi ve KİT zararlarından kurtulma isteği özelleştirmeyi beraberinde getirmiştir.

Özelleştirmenin Nedenleri Nelerdir?
Özelleştirmenin Nedenleri Nelerdir?

Özelleştirmenin Ekonomik Nedenleri

Liberalleşme eğiliminin ağırlık kazanması özelleştirmenin önünü açmıştır. 1990’lı yıllarda başlayan taraflaşmaya uyum sağlanmak istenmiştir.
Sermayenin tabana yayılmak istenmesi. Çoğu özelleştirmenin temelinde sermayenin halk kitlelerine yayılması arzusu yatmaktadır.
Ülkeye yabancı sermaye girişini arttırmanın yollarından biri de özelleştirmedir. Ülkenin döviz ihtiyacının karşılanabilmesi için özelleştirme tercih edilmektedir. Ancak dışa bağımlılık tehlike doğduğu için dikkatli adımlar atılması gerekmektedir.
Aşırı istihdamı eritmek için özelleştirme yoluna gidilmektedir.

Özelleştirmenin Sosyal Nedenleri

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler özelleştirmeyi tetiklemektedir.
IMF VE Dünya Bankası gibi kuruluşların özelleştirmeyi empoze etmeleri.
Halk arasındaki adaletsizliğin bir nebze de olsa önüne geçilmek istenilmesi. Bu nedenle gelir eşitsizliğini önlemek adına özelleştirmeyi tercih edilmektedir. Ancak özelleştirilecek kurumun güvenilir olduğunun, karlı durumda bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Özelleştirmenin Mali Nedenleri

Ülke borçlarında rahatlama sağlamak için özelleştirmeden faydalanılabilir. Özelleştirmeyle iç ve dış borçlar için kaynak oluşturulabilir.
Devlet üzerinde bulunan KİT mali yüklerinin hafifletilmesi amacıyla özelleştirmeler yapılmaktadır.

 

Finans Sektöründe Özelleştirme Ne Anlama Gelir? Özelleştirme Nedir?

Kullanılmayan Banka Hesaplarına Ne Olur?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]