Kefil Nedir? Kefile İcra Gelir mi?

0
Kefil Nedir?

Kefil, borçlunun borcunu ödememesi halinde, zararı kendisinin karşılayacağına dair imza veren kişidir. Bankalarda kredi alacak kişinin kredi notu düşükse ya da gelir düzeyi düşükse banka kredi alacak kişiden kefil talebinde bulunabilir. Kişiye kefil olabilmek için bankaların aradığı şartlar vardır. Bu şartların ilki, kredi için kefilolan kişinin reşit olması gereklidir. Yani 18 yaşından küçükler kefil olarak kabul edilmemektedir. Kefilin herhangi bir şekilde haciz ya da icra gibi borç takibi olmaması gerekmektedir. Son olarak kefilin gelir durumunun krediyi karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir.

Kefil Olmadan Önce Düşünmek Gerek!

Sorumlulukları nedeniyle kefilin düşünmesi gereken, borcu ödeyebilecek kadar maddi imkanı var mıdır veya kefilin olduğu bu borç tutarının hayatını ne derecede etkileyeceğidir. Çünkü işin sonunda ödeme borçludan temin edilemezse, kefilin de hacze varabilecek bir süreci bulunmaktadır.

Bir başka düşünülmesi gereken konu; kefil olduktan sonra tüm bankalarla olan ilişkisidir. Hemen hemen tüm bankalara açık olan kredi sisteminde sadece kendi borcu olan krediler değil de başkalarının kredilerine olan kefiller sorumlulukları da görünmektedir. Banka bu bilgiyle, kefilin yapması gerekenleri de göz önünde tutarak vereceği kredi miktarını azaltma, hatta başvurusunu onaylamamaya kadar gidebilmektedir. Kefil olunan kredinin sorun çıkarması halinde de kefilin bankalarla kredi durumu bundan kötü yönde etkilenmektedir.

Kefile İcra Gelir mi?

Tüketici ya da kredi kartı borçlarının ödenmemesi halinde borçlu kişi banka tarafından uyarılar almaktadır. Yapılan uyarılara rağmen borç hala ödenmemekte ve ödenmeme süresi de 90 günü aşmış ise bankalar borçlu hakkında yasal işleme başvurmaktadırlar. Bankalar, borçlu olan kişi adına icra takibini başlatmış olurlar. İcra takibinden sonra borçlunun ödeme konusunda bir anlaşma yapamaması durumu meydana geliyor ise icra takibi devam ettirilmektedir. Borçlu üzerindeki kayıtlı olan tüm mallar haciz yolu ile banka tarafından alınmakta ve borç tahsil edilmeye çalışılmaktadır.

Fakat borçluya yapılacak olan icra takibinden sonra borçlu kişinin üzerine kayıtlı hiç bir malı bulunmuyorsa devreye kefiller girmektedir ve bankalar kefilin sorumlulukları dahilinde borcu tahsis etmeye çalışmaktadır.

Gelir Belgesiz Kredi Almak Mümkün Mü?

[Toplam:1    Ortalama:2/5]