Kara Liste Nedir? Kara Listeye Düşme Nedenleri Nelerdir?

1
Kara Liste Sorgulama

Kara Liste Nedir? Kara Listeye Düşme Nedenleri Nelerdir?

Kara Liste Nedir
Kara listeye düşme

Günümüzde çoğu insan işlerini bankalarla birlikte yürütmektedir. Banka işlemlerinde kişilere bazı sorumluluklar düşmektedir. Birincil faktörü; ödemelerde istikrar oluşturmaktadır. Kara liste, ödemeler düzenli olarak yapılmadığında gündeme gelmektedir. Borçlar zamanında ödenmez ve kişiler finansal sorumluluklarını yerine getirmezse kara listeye girebilirler. Banka ödemelerinde elbette bazı olumsuzluklar yaşanabilir. Ödemelerin gecikmesi halinde faiz işlemi devreye girmektedir. Ancak her alanda olduğu gibi bu konuda da bir sınır bulunmaktadır.

Gecikme Gün Sınırı Dolduğunda Kara Listeye Girersiniz

Kara Liste Nedir

Banka ödemelerinde gecikme günü sınırı dolduğunda, banka ödemeleri hukuki yol kullanarak tahsil etme yoluna gitmektedir. Hukuka intikal eden ödemeler neticesinde kişiler kara listeye girmiş olurlar. Olay genel hatları ile Merkez Bankası’na bildirilir ve kişilerin sicilleri kara listeye eklenir. Kara listeye girmek finansal ve hukuksal açıdan oldukça zorlu bir süreçtir. Kara listeye girmek en korkulan finansal senaryodur.

Kara listeye giren kişilerin finansal hakları kısıtlamaya uğrar ve hiçbir kredi imkanından yararlanamazlar. Bu nedenle kara listeye girmekten mümkün olduğunca kaçınmak gerekmektedir. Bir diğer kötü sonuç ise kara listeden çıkmanın zor olmasıdır. Bu nedenle önceden gerekli tedbirlerin alınması ve finansal adımların mantık çerçevesinde atılması önemlidir.

Kara Listeden Çıkmak İçin 5 Yıl Gerekli

Kara Listeden Çıkma

Kara listeden çıkmak ancak borcun tamamının ödenmesi ile mümkündür. Kara listeden çıkılsa dahi 5 yıl boyunca banka kredilerinden yararlanılamaz. Zaten kara listeden tamamen çıkmak, borçların ödenmesinden 5 yıl sonra Merkez Bankası’nın isminizi kara listeden silmesi ile gerçekleşmektedir. 5 yılın ardından banka kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Oldukça zorlu bir süreci kapsayan kara liste yatırımcıların korkulu rüyasıdır. Kişinin tüm hayatını etkileyen bir süreç olması bakımından kara listeye girmemek için büyük bir dikkat gerekmektedir. Kara listeden çıkmak 5 yıl gibi uzun bir süreyi kapsadığından finansal hareketler tümü ile sekteye uğramaktadır. Dolayısıyla banka dışı borçlanmaların yaşandığı bir süreçtir.

Kara Liste Sorgulaması

Kara liste sorgulaması Merkez Bankası sisteminden yapılmaktadır. Merkez Bankası’na sunulan talep neticesinde listede olup olmadığınızı öğrenirsiniz. Ancak banka tarafından avukata verilmiş borçlar, otomatik olarak kişileri kara listeye sokmaktadır.

Kredi Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar İçin Tıklayınız.

[Toplam:2    Ortalama:4/5]