Kamu Borcu Ve Maastricht Kriterleri

1
Kamu Borcu Ve Maastricht Kriterleri
Kamu Borcu Ve Maastricht Kriterleri

Kamu Borcu Ve Maastricht Kriterleri

Ekonomi alanında sık duyulan terimlerden biri Maastricht Kriterleridir. Bu kriterler Avrupa Birliği ülkelerini ilgilendirmektedir. Ekonomik ve parasal anlamda birliğe katılabilmek için gerekli olan koşullar bu kriterlerle belirlenmiştir. Hollanda’nın Maastricht kentinde 1993 yılında imzalanmıştır. Uygulanacak ekonomik politikalar kriterlerle düzenlenmiştir. Amaç ise; ülkeler arası ekonomik farklılıkların giderilmesidir. Kriterler göre;

Enflasyon oranı, enflasyonu en düşük üç ülkenin ortalamasını en fazla 1,5 puan geçebilir.
Devletlerin bütçe açıkları GSYH’nın yüzde 3’ünü aşmamalıdır.
Devletlerin kamu borçları yine GSYH’nın yüzde 60’ını geçmemelidir.
Ülkelerin faiz oranları, en düşük orana sahip üç ülkenin ortalamasını en fazla 2 puan aşabilir.
Devletlerin ulusal paraları Avrupa Döviz Kuru sisteminin sınırları içerisinde kalmalıdır.

Kamu Borcu Ve Kriterler Arası İlişki

Kamu Borcu Ve Kriterler Arası İlişki

Kamu borcu ise devletlerin iç ve dış borçları anlamına gelmektedir. Maastricht Kriterleri ile kamu borçları arasında her daim bir ilişki bulunmaktadır. Bu iki kavram arasındaki bağı anlamak için ülke ekonomilerinden örneklerin incelenmesi gerekmektedir. Dünya genelinde petrol ihraç eden ekonomik bakımdan güçlü ülkeler yani İran ve Suudi Arabistan ve Norveç, Finlandiya, İsveç gibi kamu gelirleri yüksek olan ülkeler kamu dengeleri bakımından incelendiğinde fazlalık vermektedir.

Ülkelerin analizi için “kamu borç stoku/GSYH” ile belirli dönemi kapsayan “alınan borç miktarı/GSYH” oranlarına bakılmaktadır. Parasal birliğe dahil edilecek ülkelerin Maastricht Kriterlerinde belirlenen kamu borç sınırlamasını aşmaması gerekmektedir. “Kamu borç stoku/GSYH” oranı yüzde 60’ı geçmemelidir.

Ülkelerin AB içerisindeki para sistemine geçmeden önce Maastricht Kriterleri’ne uyumu aranmaktadır. Zaten kriterlerde, kamu kesimi borçlanma gereği için üst sınır yüzde 3 olarak benimsenmiştir. Topluluk üyesi ülkeler bu koşula zaman içerinde uyum sağlamaya başlamışlardır. Türkiye’nin kamu borç stoku verilerine bakıldığında 1999 yılında yüzde 57,5 olan oranın, 2001 yılında yüzde 100’ü aştığı görülmektedir. (Kaynak: IMD, World Competitiveness Yearbook 2004)

 

Özelleştirme Nedenleri Nelerdir?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]