İktisat Nedir?

0
iktisat

İktisat kelime anlamı olarak ekonomi ya da finans olarak da açıklanabilir. İnsan yaşamını sürdürmeye devam edebilmesi için maddi isteklerinin ya da ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanıyor olması gerekir. Eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi bazı belli başlı temel ihtiyaçların yanı sıra bir de insanın yiyecek, içecek, barınma ve giyecek gibi de maddi ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu maddi isteklerin hepsi tamamen olması gereken zorunlu şeyler değil aynı zamanda tiyatroya gitmek, konsere ya da sinemaya gitmek, kitap, dergi, gazete gibi ürünler satın almak, tatil yapmak gibi kendini iyi hissetmesini sağlayacak bazı sosyal maddi gereklilikler de bulunmaktadır. Yani insan üretilmiş hizmetleri kullanarak, üretilmiş malları satın alarak maddi yaşamını devam ettirmekte olan bir varlıktır denilebilir. Bu hizmetlerin ve malların tüketimi, üretimi, paylaştırılması ise toplumsal yaşamın ekonomi yani farklı bir değişle iktisatını oluşturmaktadır.

 İktisatın Gerektirdikleri

iktisat

İktisat, ekonomik anlamda yürüyen işlerin işleyiş seyrini, piyasadaki işlerin aşamalarını, ekonomi alanına etkilerini ve piyasa alanına müdahalelerini hem teknik açıdan hem de sosyal açıdan araştıran ve sağlayan bir bilim dalıdır. Tüm bu aşamaları yani süreçleri, etkileri, işleyişleri ve müdahaleleri anlaşılır kılabilmek adına iktisat bilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda hem kurumsa alanlarda hem de tarihsel çözümleme pencerelerinde hatta gerekir ise teorik ve uygulama modelleri tasarlanmak sureti ile kullanılmaktadır. Bu nedenle de iktisat okuryazarlığı olarak adlandırılan bir terim ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu terim hem tarihsel ve kurumsal hem de uygulamalı ve teorik bir bilimsel temeli yani altyapıyı gerekli kılmaktadır.

 Teorik ve Uygulamalı İktisat

İktisatta ekonomi alanı, toplum ve devlet arasında bulunan karmaşık olarak görülen kurumsal etkileşimleri uzun dönemli ve aynı zamanda kapsamlı bir bakış açısı ile değerlendirmeyi amaçlar. Teorik ve uygulamalı iktisatta gerçekte var olan dünyanın karmaşıklığı anlamlandırılmaya çalışılır. Bu karmaşıklığın daha kolay anlaşılır bir hale gelmesi için olayları basitleştirici özellikler taşıyan matematiksel modeller oluşturulur. Bu oluşturulan modeller geçerli olan durumların veri yani bilgi kümeleri olarak kullanılır ve bu anlamda sınırlandırılır. Bu sınırlandırılmanın sağlanması amacı ile de istatistiksel anlamda bazı belirli yöntemler kullanılır.

 

Bir Önceki Yazımız : Finans Danışmanı’nın Görevi Nedir?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]