Finansman Kaynakları Nelerdir?

0
finansman
Finansman Kaynakları Nelerdir?

Finansman yöneticisinin görevi, işletmenin ihtiyacı olan fonları farklı kaynak ve yerlerden tahsis etmeye çalışmaktır. Bu kaynaklarda; sahibinin koyduğu öz kaynak, işletme içinden alınan kaynak ve yabancı kaynaklardan sağlamadır. Yabancı kaynaklardan sağlama iki bölüme ayrılır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklar olmaktadır. Uzun vadeli kaynaklar bir yıllık ya da normal dönemini aşan borçlardan oluşmaktadır. Kısa vadeli kaynaklar ise bir yıl içinde ya da dönemi içinde vadesinin geldiği borçlardır.

 Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Genelde stok ve alacak finansmanında kullanılan kaynaklardır. Kısa vadeli kaynaklar artık devamlı finansman dahilinde de kullanmaktadır. Ancak en mantıklı olan kısa vadeli kaynakların duran varlıklar finansmanı dahilinde kullanılmasıdır. Kısa vadeli kaynaklar içerisinde; ticari kaynaklar, ticari banka kredileri, para piyasasında yer alan finansman bonoları ve factoring’den oluşmaktadır.

 Uzun vadeli yabancı kaynaklar

Genelde devamlı sağlanan finansman alanlarında faaliyet gösterilen yerler, araç gereç, makine, donatım amaçlı yatırımlar için uzun vadeli kaynak sağlanmaktadır. Bunların içinde; banka kredisi, finansal kiralama, tahlil ihracı, forfaiting ve kar, zarar ortaklık belgelerinin satışı yer almaktadır. Bunların içinde en çok kullanılan ise banka kredileridir.

finansman

 Banka kredileri

Bankalar tarafından uzun vadeli yabancı kaynak olarak en fazla verdikleri, geri ödenme süresinin en fazla bir yıl ya da belirlenen uzun vadede tamamlanması ve belirli bir sözleşmeye bağlı olmasına dayalıdır. Maliyeti kısa vadelilere göre süresinin fazla olmasından dolayı da fazladır. Genel olarak alınan banka kredilerinin kullanıldığı yerler; kurum ya da kişilerin yenilenmesine destek sağlama, bakım onarım giderlerini tamamlama, işletmenin sermayesini artırmak, hali hazırdaki borcun kapanması, başka işletmelere yatırıp yapıp destek sağlamak gibi sebeplerle alınmaktadır.

En belirgin özellikleri geri ödeme süresinin belirgin oluşu ve verilmediği taktirde yaşanacak sıkıntılar, kredi verilirken bankanın kendini koruyup güvence sağlanmadığı taktirde verilmemesi, belirli ve resmi bir sözleşme dahilinde karşılıklı imzaların atılması ile yapılan güvence sağlanırken, güvence önlemleri içinde de varlık kontrolü, para akış kontrolü, borçlar kontrolü ve işletme kontrolü yer almaktadır. Bunlar dahilinde istenilen sebeplerden kişilere uzun vadeli kaynak sağlanmaktadır.

 

Önceki Yazımız : Bitcoin Yatırımı Yapacaklara Tavsiyeler

[Toplam:1    Ortalama:5/5]