Finans Sektöründe Özelleştirme Ne Anlama Gelir?

1
Finans Sektöründe Özelleştirme Ne Anlama Gelir?

Finans Sektöründe Özelleştirme Ne Anlama Gelir?

Özelleştirme geniş ve dar kapsamlı anlamları olan bir kavramdır. Geniş anlamda düşünüldüğünde; devletin, ekonomik faaliyetlerini azaltmak amacıyla kamudaki ekonomik kuruluşların özel sektöre devredilmesidir. satış işlemi, finansal kiralama, kamu özel ortaklığı, imtiyaz devri ve yönetim devri olarak gerçekleştirilmektedir. Kamusallaştırma ve millileştirme kavramlarının tam tersini ifade etmektedir.

Özelleştirme Nedir

Genel Ve Dar Anlamıyla Özelleştirme

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT)’nin finansal kiralama ile kar elde edebilmesi sağlanmaktadır. Firmanın işletme hakkının devredilmesi yönetim devrini ifade ederken, elektrik, su ve gaz benzeri tekel alanların sözleşmeyle özel sektöre devredilmesi de imtiyaz devridir. Kamu hizmetlerinin bir kısmının devredilmesi ise ihale yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

Finansla sıkı sıkıya bağlantı içerisinde olan özelleştirme kavramı direkt olarak ülke ekonomilerini etkilemektedir. Özelleştirmenin dar kapsamlı anlamına bakılacak olursa KİT’lerin yönetimi ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesidir. Ülkemizdeki özelleştirmelerde KİT’lerin özel şahıs ve şirketlere satılması söz konusudur. Bu da özelleştirmenin dar anlamda gerçekleştirildiğinin göstergesidir.

KİT Denilinde Akla Özelleştirme Gelir

Özelleştirme Nedir

Özelleştirmenin en fazla ön plana çıktığı alanlardan biri de KİT’lerdir. Devletin sosyal ve ekonomik görevleri arasında yıllardan beri olduğu gibi günümüzde de ticari amaç güden işletmeler kurmak bulunmamaktadır. İçinde bulunduğumuz yıllarda devletin elinde bulunan mevcut işletmelerin de özel sektöre devrine öncelik verilmektedir. Özelleştirmelerin yaşanması devletin finansal durumunu direkt olarak etkilemektedir.

KİT özelleştirilmesine bakıldığında yönetim devrinin önemi ön plana çıkmaktadır. Bu İşlemin sağlıklı olabilmesi için de mülkiyetin tamamı veya yarıdan fazlasının özel sektöre devri sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra yönetimin de devredilmiş olması gerekmektedir. Özelleştirmede sermaye kimi zamanlarda küçük parçalara bölünmekte, kimi zaman da altın hisse kavramı ortaya çıkmaktadır. Devlet altın hisse ile ayrıcalıklı yer alır ve sermaye payı yüzde 50’nin altına düşse dahi yönetimde söz sahibi olabilir. Bu durum tam olarak özelleştirme sayılmamaktadır.

Maaşa Göre Kredi Kartı Limitleri

[Toplam:0    Ortalama:0/5]