Faiz Koridoru Nedir?

1
Faiz Koridoru Nedir? Ne İşe Yarar?

Faiz Koridoru, kısaca Merkez bankasının gecelik olarak borçlanmış olduğu faiz ile borç verdiği faizi ortasında bulunan alandır. Merkez bankası elinde fonu az olan bankalara faizle borç verir, fonu fazla olan bankalardan ise yine faiziyle borç alır. Faiz koridoru da borç verdiği faiz ile borç aldığı faizin ortasıdır.

Faiz Koridoru Ne İşe Yarar?

Faiz Koridorunun amacı, Merkez Bankasının borç alıp verme esnasında faiz oranlarını, para birimini diğer yabancı kurlara göre kontrol altına alıp korunmasını sağlamaktır. Bu sayede ülkenin para biriminin diğer birimlere göre değerini korunmaya çalışılır.

Alt Ve Üst Faiz Koridoru

Faiz Koridoru alt ve üst olmak üzere ikiye ayrılır. Alt Faiz Koridoru, Merkez Bankasının fon fazlalığı olan bankalardan aldığı borç ve faiz ile belirlenir. Üst Faiz Koridoru ise Merkez Bankasının fonu az olan bankalara verdiği borç ve faiz ile belirlenir.

Genellikle Enflasyona yönelik para politikaları yürüten ülkelerde kullanılmaktadır.

Ülkenin Merkez Bankası üst sınırı azaltırsa ülkede faiz oranları da düşecektir ve likidite artacaktır. Eğer ki üst sınır artarsa bu durumun tam tersi olup faiz oranları artacaktır.

Bankalarının faiz oranlarının artmasında veya azalmasında Merkez Bankasının Belirleyeceği koridor en önemli etkendir. Merkez bankası bu koridor ile faiz oranlarını, likidite yatırımlarını, talepleri dengede tutmaktadır. MB bu dengeyi sağlayamadığı zaman Merkez Bankası ve diğer bankalarda sorunlar oluşabilmektedir. Bu durum faiz oranlarında olumsuz yönde değişikliğe ve aynı zamanda ülkenin ekonomisinde olumsuz yönde etkiye sebep olacaktır. Merkez bankası ile diğer bankalar arasında oluşan bu döngü dengesinin bozulması doğrudan ülkeyi ve ülkede yaşayan insanları etkileyecektir.

Peki Bu Likidite Nedir?

Likiditeyi önceki bir makalemizde açıklamıştık. Burada da kısaca bahsedelim.

Likidite, Değerli kıymet menkul, Gayrimenkul, döviz ve benzeri ürünlerin kolay bir şekilde nakit paraya çevrilebilmesidir. Likiditesi az olan veya hiç likiditesi bulunmayan varlıkların nakit paraya çevrilmesi zordur. Likiditesi az olan veya olmayan varlıklar nakit paraya çevrildiği zaman değerleri oldukça azalır.

Likidite Nedir, Ne İşe Yarar? Makalemize Gitmek İçin Tıklayın.

Başabaş Noktası Nedir? Analiz Nasıl Yapılır?

Amortisman Nedir? Amortisman Nasıl Hesaplanır? Oranları Nedir?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]