Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

0
Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?
Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?Günümüz şartlarında birçok evin tek gelir kaynağı emekli maaşlarıdır. Hatta ailelerin çoğunun geçimini karşılamayan emekli maaşlarından dolayı insanlar sıklıkla borçlanma yoluna gidebiliyor. Peki ya bu borçlarını ödeyemedikleri zaman maaşlarına haciz işlemi nasıl uygulanabilir şimdi biraz bunu anlamaya çalışalım.

2008 Yılında Gelen Değişiklik

2008 yılından önce emekli maaşları 5434 sayılı kanunda ve 4c kapsamında yer alırken emekli maaşlarına haciz konulabiliyordu ancak 2008 yılında gelen değişiklik ile artık emekli maaşına haciz konulamıyor.

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emekli Maaşı’na Haciz Konulamaz

5510 sayılı kanunda 93.maddeye göre emekli maaşlarına haciz konulamaz. Zaten birçok insan yalnızca emekli maaşı ile geçinme durumunda bile zorlanırken bir de maaşlarına haciz konulması kişileri çok zor bir durumun içine sokar. Bu sebeple 2008 yılında yapılan değişiklik ile artık emekli maaşları 5510 sayılı kanuna dahil edildi ve tüm sigortalılar SGK çatısı altında toplandı. Yani 2008 yılından sonra artık emekli maaşlarına haciz işlemi uygulanamaz kararı çıktı.

Emekli Maaşına Haciz Konulmamasının İstisnası

Gelir, aylık ve ödenekler, kurum alacakları, nafaka borçları söz konusu olduğu zaman emekli maaşlarına haciz konulabilir. 2008 yolundan sonra emekli olan herkes 5510 sayılı yasaya tabi olduklarından dolayı onların maaşlarına haciz konulamaz. Böyle bir durumda İcra müdürü haciz talebini reddetmelidir. Eğer reddetmezse İcra müdürü suç işlemiş sayılır. Başka bir durum ise alacaklının kişinin banka hesabından haciz konulması için başvurmasıdır. Burada sorumluluk borçluya aittir.

Yani borçlu İcra müdürüne banka hesabının emekli maaşına ait olduğunu bildirmiş olması gerekmektedir. Şayet bildirmediği taktirde İcra müdürü banka hesabına haciz koydurabilir ve borçlu herhangi bir itirazda bulunmazsa banka hesabına haciz konulur. Eğer borçlu itiraz ederse bu durumda banka hesabının emekli maaşına ait bir hesap olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu süreç tamamlandıktan sonra emekli maaşından haciz kalkar. Fakat o zamana kadar işleyen haciz tutarı borçlu kişiye geri ödenmez.

Bankalar açısından ise kredi verirken imzalattıkları sözleşmelere bir kaç madde ekleyerek haciz işlemi uygulanmasına elverişli hale getirebiliyorlar. Yani banka sözleşmede kişinin rızasını alarak borcunu ödememesi durumunda emekli maaşına haciz konulabileceğini bir madde olarak ekliyor.

Emeklilere Promosyon Veren Bankalar En Yüksek Ödeme

[Toplam:1    Ortalama:2/5]