Dükkan Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

0
Dükkan Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?
Dükkan Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

İşyeri Açma Ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı nasıl alınır sorusunun cevabını yazar ekibi olarak sizler için özel olarak araştırdık. Elde ettiğimiz bilgileri anlaşılır hale getirerek sizlere sunmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce size bu konu hakkında doyurucu ve açıklayıcı bilgi sunmaya çalışacağız. İşyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yönetmelik kapsamında işyerini nasıl açacağınızı detaylı olarak anlatacağız.

Çalışma Ruhsatı Nedir?

İşyeri açma ruhsatı, işyeri aça ve çalışma ruhsatına ilişkin yönetmelik kapsamında iş yerlerine çalışabilmeleri için verilen izin belgesidir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan açılan iş yerleri özel il idaresi ve belediye yetkileri tarafından kapatılır. İşyerleri denilince akla ilk olarak fabrikalar, imalathaneler, tezgâhlar, dükkânlar, mağazalar, yazıhaneler, ticarethaneler ve sınaî işletmeler gelir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için işyerinin bulunduğu ilçe belediyesine başvuru yapmak gerekir. İstenilen belgeleri belediye merkezlerinden öğrenebilirsiniz.

Çalışma Ruhsatı Çıkarma Aşamaları

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkarmak için 5 aşamayı tamamlamanız gerekir.

  1. İşyeri sınıfının belirlenmesi: Ruhsat işleminin sağlıklı yapılması için işyerinin sınıfının belirlenmesi gerekir. İşyerleri gayrisıhhî müesseseler ve sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olmak üzere 2 bölüme ayrılır. Gayrisıhhî müesseseler üç bölüme ayrılır.  
  2. Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler:  hususi kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerlerinin ruhsat işini büyükşehir belediyeleri yapar.
  3. İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler: diğer kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gerekmez.  Kullanım alanları için bir tehdit içermediğine dair inceleme yapılması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerleri ilçe belediyeleri tarafından ruhsat verilir.
  4. Üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler: diğer kullanım alanları yanında açılabilmekle beraber sıhhi nezarete yani sağlık denetimlerine tabi tutulması gereken işyerleridir. Bu işyerleri de ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır.
  5. Gerekli belgelerin temin edilmesi: ruhsat sahibi olabilmek için gerekli bazı belgeleri tamamlaması gerekir. Bu belgeler her tip işyeri için farklılık gösterir. Bu belgeler alınacak kuruma ve ilçelere göre değişiklik gösterir. Belgelerin tam listesi, ilçe belediyelerinden öğrenebilirsiniz.
  6. Başvuru aşaması: Başvurular ruhsat ve denetim müdürlüğünün ruhsat kontrol servislerinden alınan başvuru formlarını doldurularak yapılır. Gerekli belgeleri eksiksiz tamamladıktan sonra yine ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servisince yapılır. Eksiksiz alınan belgeler karşılığında görevli memur ‘alındı belgesi’ düzenler.
  7. İşyerlerinin kontrol edilmesi: işyerine ruhsat almak isteyen kişi tarafından teslim edilen belgeler ön incelemeden geçer. Dosyalarında problem olmayan başvurular, ruhsat kontrol yetkilileri tarafından ruhsat kontrol komisyonuna verilir. Ruhsat kontrol komisyonu teslim aldığı belgelerin mevzuatlar açısından uygunluğunu kontrol eder. İşyerinin asayiş ve güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenirse, ruhsat ve denetim müdürlüğüne bildirilir.
  8. Ruhsatın Kesinleşmesi: Ruhsat kontrol komisyonu tarafından kontrol edilen işyerinde, bir sorun tespit edilmezse işyeri açma ruhsatı kesinleşir. İlerleyen zamanda işyerine yeni ortak alınması durumunda ya da bir ortağın ayrılması durumunda yeniden ruhsat çıkarılmaz. İleriki dönemlerde, işyerinin başka bir adrese taşınması durumunda yeniden ruhsatlandırma yapılmalıdır. İşyeri sahibi ölürse yeni ruhsat düzenlenmeksizin mirasçılar için eski ruhsatı kullanabilir. Alınan ruhsatın işyerinde herkesin görebileceği bir noktaya asılması gerekir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]