Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Temel Ekonomi Kavramı

0
Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Temel Ekonomi Kavramı

Sosyal, siyasi yani kısacası hayatımızın her anını etkileyen ekonomi kavramı gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başladı. Satın aldığımız telefonlar, bilgisayarlar, yediğimiz yemekler, kaldığımız evler refah düzeyimizi belirleyen en önemli unsurlardan. Tüm bunları maddi durumumuz el verdiği sayede yapabiliyoruz. Bu maddi durum tabi ki sadece kişiye değil, devlete ve kurumlara da bağlı.

 

Bu yüzden hayatımızda artık vazgeçilmez olan ve önem sırasında ilk sıraya yazılan ekonomi hakkında fikir sahibi olmak herkesin görevi haline geldi. Bundan dolayı ekonomi hakkında bilgi sahibi olmanız için gerekli en temel 10 kavramı gelin beraber anlamaya çalışalım.

 

1-) Fırsat Maliyeti

İnsanlığın ilk oluşumundan beri insanlar sürekli değiş – tokuş yaparlar. Eskiden takas olarak alınan bazı şeyler bugün parayla alınmakta. Parasını verip bir malı veya hizmeti alabilirsiniz. Paranızın yetmediği bazı durumlarda en çok lazım olanı, en çok istediğinizi tercih etmek durumunda kalırsınız. Fırsat maliyeti ise bir malı almak için vazgeçtiğiniz en iyi alternatiflerin değerini tanımlar.

 

2-) Makroekonomi ve Mikroekonomi

Makroekonomi, ekonomiyi bütün bir hal olarak ele alır. Tüm ülkenin toplam ekonomik rakamları odak noktasıdır. Bundan dolayı makronun geniş bir bakış açısı vardır. Mikroekonomi ise ufak çaplı bakış açısına sahiptir. Küçük birimleri araştırır. Bireylerin ve onların karar verme süreçlerinin yakından takipçisidir.

Makro ve Mikro birbiriyle iç içedir.

 

3-) Arz – Talep

İnternet sitelerinde, gazetelerde, televizyon programlarında hatta sokakta bile sıkça duyduğumuz bu kavram sayesinde, bir malın veya hizmetin fiyatı belirlenir. Talepte oluşan artış hizmetin fiyatının artmasına neden olur. Arzda oluşan artış ise malın fiyatının düşmesine neden olur. Bu yüzden en sağlıklı denge arz – talebin eşit sağlanmasıdır.

4-) Ekonomik Büyüme – GSYİH

Ekonomik büyümeyi belirlemek, bir süre zarfı içerisinde üretilen hizmetlerin toplamı (gayri safi yurtiçi hasıla –GSYİH-) ile belirlenir. Bu büyüme şirketler, devletler, bireyler için gereklidir.

 

5-) Faiz Oranı

Günümüzde herkesi aşina olduğu bu kavram kısaca paranın geri ödenmemesi durumunda edilecek zararı ve fırsat maliyetlerini telafi etmeyi amaçlar. Faiz oranı bir kurumun, devletin veya kimsenin kredi aldığında geri ödemesinin ne kadar olacağını belirlemek için gereklidir. Bu oran bankadan bankaya küçük miktarda değişir.

6-) Mali Politikalar

Devletin ülke ekonomisini düzende tutmasının yolu mali politikalardır. Mali politikalar sayesinde vergilerin oranları belirlenir. Devlet vergilerin oranını gerektiğinde indirip, arttırarak ekonomiyi canlı tutmayı ve ülkeyi batırmamayı amaçlar.

7-) Enflasyon ve Deflasyon

Ekonomide enflasyon kaçınılmaz unsurlardandır. Fiyatların artmasına karşın insanların satın alma gücü azalıyorsa o ülkede enflasyon vardır. Bu oranlar aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak belirlenir ve tüketiciye sunulur. Deflasyon ise genellikle görülmeyen bir durumdur. Enflasyonun tam tersi, fiyatların ucuzlaması ve satın alma gücünün artmasıdır.

 

😎 Para Politikası

Para kurulları ve merkez bankaları paranın arzını düzenleyerek ekonomiyi etkilerler. Genişlemeci yaklaşımda büyüme hedeflenirken, daraltıcı anlayışta tam tersi etki görülür.

 

9-) Mukayeseli Üstünlük

Piyasada bir kurum veya kişi, bir hizmeti veya malı karşısındaki rakiplerden daha az fırsat maliyeti ile sunabiliyorsa bu kurum veya kişinin mukayeseli üstünlüğü vardır.

10-) Azalan Marjinal Fayda

İnsanların belirli bir malı veya hizmeti aldıklarında duydukları sevinç, arz arttıkça azalır. Belirli noktadan sonra ürünün marjinal (son birim) faydası negatif değerlere dahi inebilir. Örneğin sizdeki bir ürün her yerde satılırsa ve herkeste olursa mutluluğunuzun azalması beklenir.

Enflasyon Nedir? Türkiye’ye Etkisi

Enflasyon Nedir? Türkiye’ye Etkisi

 

Kredi ile Alınan Aracın Satılması?

Kredi ile Alınan Aracın Satılması?

[Toplam:0    Ortalama:0/5]